Toekomstig zelfbouwterrein Haarlem-Noord

Apr 03, 2014

Tussen de Spaarndamseweg, de Transvaalstraat en de Delistraat in Haarlem-Noord ligt het Deliterrein. Een deels braakliggend terrein dat nodig moet worden opgeknapt. Naar verwachting worden er de komende jaren circa. 180 eengezinswoningen/ appartementen en circa 1000 vierkante meter bedrijfsruimte gerealiseerd.

De gemeente Haarlem is, samen met een ontwikkelaar en woningcorporatie, verantwoordelijk voor de herinrichting van het Deliterrein. De verantwoordelijkheid voor de gemeente geldt voor de openbare ruimte en de bodemsanering van zowel het gemeentelijk terreindeel als het terreindeel Nolet & Van der Putten. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de sanering van het voormalige Shell-terrein. De woningcorporatie is in samenwerking met de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het vastgoed.

Informatie over de invulling en verkoop van de nieuwbouwwoningen op het Deliterrein is nog niet bekend. Zodra er meer duidelijkheid is over de start van de verkoop/ verhuur van de woningen, wordt dat op deze webpagina vermeld.